Chompoo Shibuya PARCO $$$

Thai food🇹🇭 (restaurant)